Буквенка


БУКВЕНКА e компютърна образователна програма-игра с българските букви, срички, думи. Предназначена е главно за деца в предучилищна възраст (4 - 7 г.), но е интересна и за деца на 8-10 години.

 • Предизвиква интереса на децата към буквите, сричките, писането на думи, по един по-привлекателен за тях начин - като интерактивна компютърна игра.
 • Укрепва у децата позитивна нагласа към света - с красиви илюстрации, актьорско присъствие в озвучаването, поощтряване с награди на търсенето и откривателството
 • Изгражда самочувствието на децата като българи - играта представя българските букви, срички, думи, атмосферата и героите от родните горски приказки

БУКВЕНКА успешно се използва за обучение на деца на български език - като чужд език, както и за логопедични упражнения. Цена : 16 лева *      
[Поръчайте онлайн.]

* Цената е за ползване на продукта на един компютър, в домашни условия. За ползване на продукта в училища, детски градини, детски клубове, занимални и други - Моля, свържете се с нас.

БУКВЕНКА е одобрена от Министерство на образованието и науката като учебно помагало по български език за предучилищна подготовка със заповед № РД 09-573/ 17.05.2004 г. на Mинистъра на образованието и науката.
 • Автор:
  колектив
  "ВИКСИС"

 • Издател:
  "ВИКСИС"
  /"VIKSYS"/

 • Формат:
  Компакт-диск
  /CD/